հաշվիչ

Քանի՞ հաճախորդ կհրավիրես

Քանի՞ վարորդ կհրավիրես

Ամսական աշխատած գումար

Ասա՝ որքան ընկեր կհրավիրես,
ասենք՝ որքան գումար կաշխատես դու:

*Հաշվիչը ստեղծվել է՝ համապատասխան ՀՀ շուկայում
իրականացված հետազոտությունների, որտեղ հաշվի են
առնված ՀՀ-ում մեկ անձի ամսական միջին երթևեկությունների
քանակը, ՀՀ-ում երթևեկության միջին արժեքը, վարորդների
օրական միջին եկամուտները, վարորդների աշխատանքային
օրերի քանակը:
Հավելվածը կարող եք ներբեռնել այստեղ ։